Ez a bejegyzés a Helyi önkormányzatok munkacsoport részkoncepciójáról szóló véleményeket gyűjti.

Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának a helyi önkormányzatokkal foglalkozó munkacsoportja részkoncepciójában nem szorgalmaz túlzottan nagy változtatásokat.

A munkacsoport részkoncepciójából kitűnik, hogy alapjaiban véve nem tartják indokoltnak a jelenlegi önkormányzati struktúra átalakítását.

Az első pont, ahol az iromány felveti a változtatás lehetőségét, a Közigazgatási Bíróság esetleges felállítása. Jelenleg az egyes önkormányzatok jogaik védelmében az Alkotmánybírósághoz fordulhatnak, s ennek kapcsán – a részkoncepció tanulsága szerint – számos, véleménynyilvánításra felkért szervezet vetette fel a változtatás szükségességét. A közigazgatási bíráskodásnak komoly hagyományai vannak Magyarországon, az esetlegesen felállítandó bíróság a fenti mellett sok más funkciót is ellátna.

A véleménynyilvánítók között felmerült az is, hogy mivel az önkormányzati képviselőtestületet és a polgármestert az állampolgárok külön választják, a két megbízás megszűnését is el kellene egymástól különíteni, tehát a képviselőtestület feloszlása ne vonja maga után automatikusan a polgármester megbízatásának megszűnését is. Ez nagyobb stabilitást biztosítana a helyi önkormányzat működésében.

A munkacsoport javasolta azt is, hogy az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai az alkotmányban legyenek megkülönböztetve úgy, hogy kötelező feladatot csak törvény írhat elő, mely egyben biztosítja is a feladat elvégzéséhez szükséges forrásokat.

Szó volt még a munkacsoportban arról is, hogy meg kell gátolni a kistelepülési jegyzői feladatok kiüresedését, a Jobbik javasolta az önkormányzati vagyon fokozott, alkotmány általi védelmét, a Lehet Más a Politika és a Jobbik képviselői szorgalmazták, hogy csak rendkívül indokolt esetben – üzleti érdekek miatt például ne – lehessen zárt ülést elrendelni az önkormányzatokban, vagy hogy alkotmányos alapelv legyen az önkormányzati rendeletekhez és határozatokhoz való hozzáférés biztosítása, azonban a Fidesz delegációja nem tartotta indokoltnak az utóbbi két téma alkotmányban történő szabályozását.

Érdekes, hogy a részkoncepció nem tartalmaz utalást sem olyan, kardinális jelentőségű kérdésekre, mint a régiók szerepe a magyar önkormányzati szisztémában, vagy a parlamenti képviselői és polgármesteri megbízatás összeférhetetlensége. Mindebből arra lehet következtetni, hogy ezekben az ügyekben nem várható változás.