Elkészült az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának teljes alkotmánykoncepciója. A dokumentum képezi majd a későbbiekben az Alkotmányról és az alkotmányozásról folyó társadalmi vita, eszmecsere alapját.

Az Alkotmány-előskészítő eseti bizottság 2010. július 20-án jött létre, s feladata volt annak áttekintése és értékelése, hogy a hatályos Alkotmány megfelelően tartalmazza-e alkotmányfejlődésünk történelmi értékeit, megfelelően biztosítja-e az emberi és állampolgári jogok legszélesebb körű érvényesülését, illetve annak vizsgálata, hogy az államszervezet alapvető intézményeinek működését meghatározó alkotmányi és törvényi szabályozás eleget tesz-e az alapvető jogok tiszteletben tartására és védelmére vonatkozó állami kötelességnek és a XXI. századi polgári demokráciával szemben támasztott elvárásoknak. A Bizottság feladata volt továbbá az is, hogy az új Alkotmány alapvető elveire vonatkozó országgyűlési határozati javaslatot 2010. december 31-ig az Országgyűlés elé terjessze.

Az irat ide kattintva érhető el. Az alkotmánykoncepcióval kapcsolatos véleményeket e weboldal elindítói ide várják.