E blog célja az alkotmányozással kapcsolatos párbeszéd elősegítése, viták élénkítése, vélemények és ellenvélemények megismerése és megismertetése. Dr. Jakab András egyetemi docens, a PPKE-JÁK tanára az elmúlt héten egy általa készített normaszöveg-tervezetet ismertetett, melyet jó vitaalapnak tartunk, ezért bevezetőjét az alábbiakban közzétesszük. A teljes szöveg elérhető ezen a linken.